บรรยากาศโรงแรม

บรรยาศโปร่ง สบาย อยู่ในชุมชนคลองวาฬ หลีกห่างจากความแออัดของชุมชนเมือง ^ ^

Visitors: 179,697