บรรยากาศโรงแรม

บรรยาศโปร่ง สบาย อยู่ในชุมชนคลองวาฬ หลีกห่างจากความแออัดของชุมชนเมือง ^ ^

Visitors: 178,997